Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Subotice

(broj 17/2022 od 02.06.2022.)


 • ODLUKA O KONSOLIDOVANOM ZAVRŠNOM RAČUNU GRADA SUBOTICE ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O DONOŠENJU PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA DEO PROSTORA ISTOČNO OD MAJŠANSKOG MOSTA DO BIVŠEG KOMPLEKSA LIVNICE I ZAPADNO OD MAJŠANSKOG MOSTA DO UL. ARSENIJA ČARNOJEVIĆA I ALEJE MARŠALA TITA
 • ODLUKA O IZRADI PLANA GENERALNE REGULACIJE VIII ZA ZONE "ŽELJEZNIČKO NASELJE"I "MAKOVA SEDMICA" I DEO ZONE "MALI RADANOVAC
 • ODLUKAO IZRADI PLANA GENERALNE REGULACIJE ZA NASELJE NOVI ŽEDNIK
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA SKUPŠTINE GRADA SUBOTICE
 • REŠENJE O IZMENAMA I DOPUNAMA REŠENJA O IZBORU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O GRADSKOM PRAVOBRANILAŠTVU
 • ODLUKA O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "ČISTOĆA I ZELENILO" SUBOTICA
 • ODLUKA O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARKING" SUBOTICA
 • ODLUKA O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "POGREBNO" SUBOTICA
 • ODLUKA O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "STADION" SUBOTICA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PREČIŠĆEN TEKST STATUTA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADA SUBOTICE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA SREDNJOROČNI PLAN POSLOVNE STRATEGIJE I RAZVOJA JKP "ČISTOĆE I ZELENILO" SUBOTICA ZA PERIOD 2022.-2026. GODINE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA DUGOROČNI PLAN POSLOVNE STRATEGIJE I RAZVOJA JKP "ČISTOĆE I ZELENILO" SUBOTICA ZA PERIOD 2022.-2031. GODINE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA SREDNJOROČNI PLAN POSLOVNE STRATEGIJE I RAZVOJA JKP "DIMNIČAR" SUBOTICA ZA PERIOD 2022.-2026. GODINE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA DUGOROČNI PLAN POSLOVNE STRATEGIJE I RAZVOJA JKP "DIMNIČAR" SUBOTICA ZA PERIOD 2022.-2031. GODINE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA SREDNJOROČNI PLAN POSLOVNE STRATEGIJE I RAZVOJA JKP "PARKING" SUBOTICA ZA PERIOD 2022.-2026. GODINE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA DUGOROČNI PLAN POSLOVNE STRATEGIJE I RAZVOJA JKP "PARKING" SUBOTICA ZA PERIOD 2022.-2031. GODINE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA SREDNJOROČNI PLAN POSLOVNE STRATEGIJE I RAZVOJA JKP "POGREBNO" SUBOTICA ZA PERIOD OD 2022. GODINE DO 2026. GODINE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA DUGOROČNI PLAN POSLOVNE STRATEGIJE I RAZVOJA JKP "POGREBNO" SUBOTICA ZA PERIOD OD 2022. GODINE DO 2031. GODINE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA SREDNJOROČNI PLAN POSLOVNE STRATEGIJE I RAZVOJA JKP "STADION" SUBOTICA ZA PERIOD 2022.-2026. GODINE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA DUGOROČNI PLAN POSLOVNE STRATEGIJE I RAZVOJA JKP "STADION" SUBOTICA ZA PERIOD 2022.-2031. GODINE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA SREDNJOROČNI PLAN POSLOVNE STRATEGIJE I RAZVOJA JKP "SUBOTICAGAS" SUBOTICA ZA PERIOD 2022.-2026. GODINE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA DUGOROČNI PLAN POSLOVNE STRATEGIJE I RAZVOJA JKP "SUBOTICAGAS" SUBOTICA ZA PERIOD 2022.-2031. GODINE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA SREDNJOROČNI PLAN POSLOVNE STRATEGIJE I RAZVOJA JKP "SUBOTIČKA TOPLANA" SUBOTICA ZA PERIOD 2022.-2026. GODINE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA DUGOROČNI PLAN POSLOVNE STRATEGIJE I RAZVOJA JKP "SUBOTIČKA TOPLANA" SUBOTICA ZA PERIOD 2022.-2031. GODINE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA SREDNJOROČNI PLAN POSLOVNE STRATEGIJE I RAZVOJA JKP "SUBOTIČKE PIJACE" SUBOTICA ZA PERIOD 2022.-2026. GODINE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA DUGOROČNI PLAN POSLOVNE STRATEGIJE I RAZVOJA JKP "SUBOTIČKE PIJACE" SUBOTICA ZA PERIOD 2022.-2031. GODINE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA SREDNJOROČNI PLAN POSLOVNE STRATEGIJE I RAZVOJA JKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" SUBOTICA ZA PERIOD OD 2022. DO 2026. GODINE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA DUGOROČNI PLAN POSLOVNE STRATEGIJE I RAZVOJA JKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" SUBOTICA ZA PERIOD OD 2022. DO 2031. GODINE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA SREDNJOROČNI PLAN POSLOVNE STRATEGIJE I RAZVOJA JP "PALIĆ-LUDAŠ" PALIĆ ZA PERIOD 2022.-2026. GODINE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA DUGOROČNI PLAN POSLOVNE STRATEGIJE I RAZVOJA JP "PALIĆ-LUDAŠ" PALIĆ ZA PERIOD 2022.-2031. GODINE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA SREDNJOROČNI PLAN POSLOVNE STRATEGIJE I RAZVOJA JP "SUBOTICA-TRANS" SUBOTICA OD 2022.-2026. GODINE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA DUGOROČNI PLAN POSLOVNE STRATEGIJE I RAZVOJA JP "SUBOTICA-TRANS" SUBOTICA OD 2022.-2031. GODINE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA SREDNJOROČNI PLAN POSLOVNE STRATEGIJE I RAZVOJA "JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE PUTEVIMA, URBANISTIČKO PLANIRANJE I STANOVANJE" SUBOTICA ZA PERIOD 2022.-2026. GODINE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA DUGOROČNI PLAN POSLOVNE STRATEGIJE I RAZVOJA "JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE PUTEVIMA, URBANISTIČKO PLANIRANJE I STANOVANJE" SUBOTICA ZA PERIOD 2022.-2031. GODINE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA SREDNJOROČNI PLAN POSLOVNE STRATEGIJE I RAZVOJA DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA UPRAVLJANJE RAZVOJEM TURISTIČKOG PROSTORA "PARK PALIĆ" PALIĆ ZA PERIOD 2022-2026
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA DUGOROČNI PLAN POSLOVNE STRATEGIJE I RAZVOJA DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA UPRAVLJANJE RAZVOJEM TURISTIČKOG PROSTORA "PARK PALIĆ PALIĆ" ZA PERIOD 2022-2031
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA SREDNJOROČNI PLAN POSLOVNE STRATEGIJE I RAZVOJA DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA UPRAVLJANJE ČVRSTIM KOMUNALNIM OTPADOM "REGIONALNA DEPONIJA" SUBOTICA ZA PERIOD 2022-2026
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA DUGOROČNI PLAN POSLOVNE STRATEGIJE I RAZVOJA DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA UPRAVLJANJE ČVRSTIM KOMUNALNIM OTPADOM "REGIONALNA DEPONIJA" SUBOTICA ZA PERIOD 2022-2031
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRVU IZMENU PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "SUBOTIČKA TOPLANA" SUBOTICA ZA 2022. GODINU
 • PROGRAM MONITORINGA KVALITETA VAZDUHA NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE ZA 2022. I 2023. GODINU
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA POZORIŠTA "DEŽE KOSTOLANJI" - KOSZTOLÁNYI DEZSŐ SZÍNHÁZ - KAZALIŠTA "DEZSŐ KOSZTOLÁNYI"
 • ZAKLJUČAK O PRESTANKU MANDATA DIREKTORA USTANOVE SAVREMENA GALERIJA SUBOTICA - KORTÁRS GALÉRIA SZABADKA - SUVREMENA GALERIJA SUBOTICA
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA USTANOVE SAVREMENA GALERIJA SUBOTICA - KORTÁRS GALÉRIA SZABADKA - SUVREMENA GALERIJA SUBOTICA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "SONJA MARINKOVIĆ" SUBOTICA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "KIZUR IŠTVAN" SUBOTICA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "JOVAN MIKIĆ" SUBOTICA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "10. OKTOBAR" SUBOTICA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "IVAN GORAN KOVAČIĆ" SUBOTICA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "SVETI SAVA" SUBOTICA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ" SUBOTICA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "ĐURO SALAJ" SUBOTICA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "MAJŠANSKI PUT" SUBOTICA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "MIROSLAV ANTIĆ" PALIĆ
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "PETEFI ŠANDOR" HAJDUKOVO
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "BOSA MILIĆEVIĆ" NOVI ŽEDNIK
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "VUK KARADŽIĆ" BAJMOK
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA EKONOMSKE SREDNJE ŠKOLE "BOSA MILIĆEVIĆ" SUBOTICA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA HEMIJSKO-TEHNOLOŠKE ŠKOLE SUBOTICA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA MUZIČKE ŠKOLE SUBOTICA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA TEHNIČKE ŠKOLE "IVAN SARIĆ" SUBOTICA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA ŠKOLSKOG CENTRA SA DOMOM UČENIKA "DOSITEJ OBRADOVIĆ" SUBOTICA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE "DR SVETOMIR BOJANIN" SUBOTICA
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE JAVNOG KONKURSA ZA FINANSIRANJE ILI SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA U OBLASTI OMLADINSKOG SEKTORA NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE ZA 2022. GODINU
 • PRAVILNIK O BLIŽEM UREĐENJU PLANIRANJA JAVNIH NABAVKI, SPROVOĐENJA POSTUPAKA JAVNIH NABAVKI, PRAĆENJA IZVRŠENJA UGOVORA O JAVNIM NABAVKAMA I O BLIŽEM UREĐENJU PLANIRANJA I SPROVOĐENJA POSTUPAKA NABAVKI NA KOJE SE ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA NE PRIMENJUJE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex