Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Subotice

(broj 17 od 15.06.2019.)


  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRVU IZMENU POSEBNOG PROGRAMA O KORIŠĆENJU SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA SUBOTICE ZA "JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE PUTEVIMA, URBANISTIČKO PLANIRANJE I STANOVANJE" SUBOTICA ZA 2019. GODINU
  • REŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MESTA ZA GLASANJE NA IZBORIMA ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA RASPISANIH ZA 7. JUL 2019. GODINE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex