Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Subotice

(broj 17 od 21.06.2018.)


  • ODLUKA O DONOŠENJU LOKALNOG PLANA UPRAVLJANJA OTPADOM ZA TERITORIJU GRADA SUBOTICE ZA PERIOD OD 2018. DO 2028. GODINE ("Sl. list grada Subotice", br. 17/2018)
  • ODLUKA O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA ("Sl. list grada Subotice", br. 5/2018 i 17/2018)
  • ODLUKA O MREŽI JAVNIH OSNOVNIH ŠKOLA SA SEDIŠTEM NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE ("Sl. list grada Subotice", br. 17/2018)
  • ODLUKA O OSNIVANJU BUDŽETSKOG FONDA ZA PODSTICANJE RAZVOJA MLADIH TALENATA GRADA SUBOTICE ("Sl. list grada Subotice", br. 53/2016, 15/2017 i 17/2018)
  • ODLUKA O POSTAVLJANJU SPOMEN OBELEŽJA - SPOMEN PLOČE SAVI BABIĆU ("Sl. list grada Subotice", br. 17/2018)
  • ODLUKA O PRIBAVLJANJU, RASPOLAGANJU I UPRAVLJANJU STVARIMA U JAVNOJ SVOJINI GRADA SUBOTICE ("Sl. list grada Subotice", br. 17/2018)
  • ODLUKA O ŠKOLSKIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE ("Sl. list grada Subotice", br. 17/2018)
  • REŠENJE O DONOŠENJU PROGRAMA MERA PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA GRADA SUBOTICE ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Subotice", br. 17/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex