Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Subotice

(broj 16/2022 od 27.05.2022.)


  • PRAVILNIK O RADU KOMISIJE ZA REALIZACIJU MERA ENERGETSKE EFIKASNOSTI
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA DRUGU IZMENU POSEBNOG PROGRAMA O KORIŠĆENJU SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA SUBOTICE ZA JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "STADION" SUBOTICA ZA 2022. GODINU
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O ZADUŽIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "DIMNIČAR" SUBOTICA
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O CENAMA PREVOZA PUTNIKA I PRTLJAGA U GRADSKOM SAOBRAĆAJU
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O CENAMA PREVOZA PUTNIKA I PRTLJAGA U PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU
  • OGLAS O DAVANJU U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA GRADA SUBOTICE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex