Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Subotice

(broj 16 od 10.06.2019.)


  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O ZADUŽENJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARKING" SUBOTICA
  • ODLUKA O DONOŠENJU PLANA ENERGETSKE EFIKASNOSTI GRADA SUBOTICE ZA 2019. GODINU

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex