Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Subotice

(broj 16 od 21.06.2018.)


  • ODLUKA O BUDŽETU GRADA SUBOTICE ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Subotice", br. 37/2017 i 16/2018)
  • ODLUKA O KONSOLIDOVANOM ZAVRŠNOM RAČUNU GRADA SUBOTICE ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Subotice", br. 16/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex