Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Subotice

(broj 15 od 31.03.2020.)


  • ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU IZVEŠTAJA O RADU MESNIH ZAJEDNICA NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE, REALIZACIJI PROGRAMA I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA 2019. GODINU
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O ZADUŽIVANJU - REVOLVING KREDIT JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" SUBOTICA
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O ZADUŽIVANJU - OVERDRAFT JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" SUBOTICA
  • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ZAMENIKA PREDSEDNIKA RADNE GRUPE ZA UVOĐENJE I RAZVOJ SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U GRADSKOJ UPRAVI GRADA SUBOTICE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex