Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Subotice

(broj 14/2023 od 11.05.2023.)


  • ISPRAVKA PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA DRUGU DEONICU KANALA "OROM-ČIK-KRIVAJA", PODSISTEMA ZA NAVODNJAVANJE "TISA-PALIĆ" NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex