Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Subotice

(broj 13/2022 od 26.04.2022.)


  • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA REALIZACIJU I NADZOR NAD IZRVŠENJEM MERA ENERGETSKE EFIKASNOSTI
  • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE JAVNOG KONKURSA ZA FINANSIRANJE ILI SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U OBLASTI DRUŠTVENOG I HUMANITARNOG RADA ZA 2022. GODINU
  • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE JAVNOG KONKURSA ZA FINANSIRANJE ILI SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U OBLASTI DRUŠTVENOG I HUMANITARNOG RADA - NEDOSTAJUĆIH USLUGA POMOĆI U KUĆI I NEGE U KUĆI NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE U 2022. GODINI
  • JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA RADI SUFINANSIRANJA PROJEKATA CRKAVA I VERSKIH ZAJEDNICA KOJE DELUJU NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE ZA 2022. GODINU

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex