Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Subotice

(broj 12/2022 od 07.04.2022.)


 • ODLUKA O IZRADI IZMENE DELA PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA DEO PROSTORA OIVIČEN ULICAMA MAKSIMA GORKOG, BEOGRADSKI PUT, BLAŠKA RAJIĆA I SENĆANSKI PUT U SUBOTICI- JUGOZAPADNI DEO
 • ODLUKA O PREUZIMANJU OSNIVAČKIH ULOGA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM RADA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADA SUBOTICE ZA 2022. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRVU IZMENU PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "POGREBNO" SUBOTICA ZA 2022. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRVU IZMENU PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "STADION" SUBOTICA ZA 2022. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRVU IZMENU PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "SUBOTICA-TRANS" SUBOTICA ZA 2022. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRVU IZMENU PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "SUBOTICAGAS" SUBOTICA ZA 2022. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRVU IZMENU PROGRAMA POSLOVANJA "JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE PUTEVIMA, URBANISTIČKO PLANIRANJE I STANOVANJE" SUBOTICA ZA 2022. GODINU
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "SUBOTIČKA TOPLANA" SUBOTICA
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "SUBOTIČKE PIJACE" SUBOTICA
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PREVOZ PUTNIKA U GRADSKOM I PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU "SUBOTICA-TRANS" SUBOTICA
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA USTANOVE GRADSKI MUZEJ SUBOTICA - SZABADKAI VÁROSI MÚZEUM - GRADSKI MUZEJ SUBOTICA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA ZA MEĐUNACIONALNE ODNOSE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA SREDSTVA INFORMISANJA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FONDACIJE "SUBOTIČKA SINAGOGA" - FONDACIJE "SUBATIČKA SINAGOGA" - SZABADKAI ZSINAGÓGA ALAPÍTVÁNY - FONDACIJE "SUBOTIČKA SINAGOGA"
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA USTANOVE KULTURE ART BIOSKOP "ALEKSANDAR LIFKA" SUBOTICA - LIFKA SÁNDOR ART MOZI SZABADKA - ART KINO "ALEKSANDAR LIFKA" SUBOTICA - KULTUREINRICHTUNG ART KINO ALEXANDER LIFKA SUBOTICA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA USTANOVE ISTORIJSKI ARHIV SUBOTICA - SZABADKAI TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR - POVIJESNI ARHIV SUBOTICA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ" SUBOTICA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA I IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "IVAN GORAN KOVAČIĆ" SUBOTICA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "MAJŠANSKI PUT" SUBOTICA
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA I IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "VLADIMIR NAZOR" ĐURĐIN
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA I IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA ŠKOLSKOG CENTRA SA DOMOM UČENIKA "DOSITEJ OBRADOVIĆ" SUBOTICA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex