Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Subotice

(broj 12 od 24.05.2019.)


  • ODLUKA O RASPISIVANJU KONKURSA RADI STICANJA PRAVA NA PRIVREMENO KORIŠĆENJE JAVNE POVRŠINE PUTEM JAVNOG NADMETANJA (POSTAVLJANJE OGLASNIH PANOA (BILBORDA)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex