Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Subotice

(broj 11/2022 od 31.03.2022.)


  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENI CENOVNIKA USLUGA "JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE PUTEVIMA, URBANISTIČKO PLANIRANJE I STANOVANJE" SUBOTICA
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ZAKLJUČAK O ISPRAVCI TEHNIČKE GREŠKE U ODLUCI O CENAMA USLUGA "JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE PUTEVIMA, URBANISTIČKO PLANIRANJE I STANOVANJE" SUBOTICA KOJE SE PRUŽAJU GRADU SUBOTICI
  • ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU IZVEŠTAJA O RADU MESNIH ZAJEDNICA NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE, REALIZACIJI PROGRAMA I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA 2021. GODINU
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRVU IZMENU POSEBNOG PROGRAMA O KORIŠĆENJU SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA SUBOTICE ZA JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "STADION" SUBOTICA ZA 2022. GODINU
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRVU IZMENU POSEBNOG PROGRAMA O KORIŠĆENJU SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA SUBOTICE ZA JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "SUBOTIČKE PIJACE" SUBOTICA ZA 2022. GODINU
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRVU IZMENU POSEBNOG PROGRAMA O KORIŠĆENJU SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA SUBOTICE ZA JAVNO PREDUZEĆE "SUBOTICA-TRANS" SUBOTICA ZA 2022. GODINU
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRVU IZMENU POSEBNOG PROGRAMA O KORIŠĆENJU SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA SUBOTICE ZA "JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE PUTEVIMA, URBANISTIČKO PLANIRANJE I STANOVANJE" SUBOTICA ZA 2022. GODINU
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O ZADUŽIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "SUBOTIČKE PIJACE" SUBOTICA
  • ODLUKA O UMANJENJU NAKNADE ZA KORIŠĆENJE PROSTORA NA JAVNOJ POVRŠINI U POSLOVNE I DRUGE SVRHE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex