Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Subotice

(broj 10/2023 od 06.04.2023.)


 • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA CENTRALNI DEO PROSTORA "BANJE PALIĆ" NA PALIĆU
 • ODLUKA O DONOŠENJU PLANA GENERALNE REGULACIJE ZA NASELJE NOVI ŽEDNIK
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O MESNIM ZAJEDNICAMA NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE
 • ODLUKA O RADNOM VREMENU APOTEKARSKE USTANOVE SUBOTICA - PATEKARSKE USTANOVE SUBATICA - SZABADKAI GYÓGYSZERTÁR INTÉZMÉNY -LJEKARNIČKE USTANOVE SUBOTICA
 • REŠENJE O DAVANJU MIŠLJENJA O OPRAVDANOSTI PROŠIRENJA PODRUČJA SLOBODNE ZONE "SUBOTICA" U SUBOTICI
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRVU IZMENU PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "SUBOTICA-TRANS" SUBOTICA ZA 2023. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT APOTEKARSKE USTANOVE SUBOTICA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA STATUTA FONDACIJE "SUBOTIČKA SINAGOGA"
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT FONDACIJE MENTALNE HIGIJENE "EXSPECTO" - FONDACIJE MENTALNE HIGIJENE "EXSPECTO" - EXSPECTO MENTÁLHIGIÉNÉ ALAPÍTVÁNY - FONDACIJE MENTALNE HIGIJENE "EXSPECTO"
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT FONDACIJE ZA OMLADINSKU KULTURU I STVARALAŠTVO "DANILO KIŠ" SUBOTICA - FONDACIJE ZA OMLADINSKU KULTURU I STVARALAŠTVO "DANILO KIŠ" SUBATICA - DANILO KIŠ IFJÚSÁGI KULTURÁLIS ALAPÍTVÁNY SZABADKA - FONDACIJE ZA OMLADINSKU KULTURU I STVARALAŠTVO "DANILO KIŠ" SUBOTICA
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA ZAVIČAJNE GALERIJE "DR VINKO PERČIĆ" - DR VINKO PERČIĆ KÉPTÁR - ZAVIČAJNE GALERIJE "DR. VINKO PERČIĆ"
 • REŠENJE O IMENOVANJU ZAMENIKA PREDSTAVNIKA GRADA SUBOTICE U SKUPŠTINU DOO ZA UPRAVLJANJE SLOBODNOM ZONOM SUBOTICA, SUBOTICA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA POZORIŠTA "DEŽE KOSTOLANJI" - KOSZTOLÁNYI DEZSŐ SZÍNHÁZ - KAZALIŠTA "DEZSŐ KOSZTOLÁNYI"
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA USTANOVE
 • GRADSKA BIBLIOTEKA SUBOTICA - SZABADKAI VÁROSI KÖNYVTÁR - GRADSKA KNJIŽNICA SUBOTICA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "SVETI SAVA" SUBOTICA
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU INTERRESORNE KOMISIJE ZA PROCENU POTREBE DETETA, UČENIKA I ODRASLOG ZA DODATNOM OBRAZOVNOM, ZDRAVSTVENOM I SOCIJALNOM PODRŠKOM ZA TERITORIJU GRADA SUBOTICE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex