Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Subotice

(broj 10/2021 od 15.04.2021.)


  • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "SUBOTICAGAS" SUBOTICA (PREČIŠĆEN TEKST)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA FONDACIJE ZA OMLADINSKU KULTURU I STVARALAŠTVO "DANILO KIŠ" SUBOTICA
  • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE JAVNOG KONKURSA ZA FINANSIRANJE ILI SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U OBLASTI DRUŠTVENOG I HUMANITARNOG RADA NEDOSTAJUĆIH USLUGA POMOĆI U KUĆI I NEGE U KUĆI NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE U 2021. GODINI
  • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE JAVNOG KONKURSA ZA FINANSIRANJE ILI SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U OBLASTI DRUŠTVENOG I HUMANITARNOG RADA ZA 2021. GODINU

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex