Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Subotice

(broj 1/2024 od 18.01.2024.)


  • ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ŽALBENE KOMISIJE ZA 2023. GODINU
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM UPRAVLJANJA KOMUNALNIM OTPADOM NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE ZA 2024. GODINU
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM ODRŽAVANJA ČISTOĆE NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE ZA 2024. GODINU
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM ODRŽAVANJA ČISTOĆE NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE KOJE SE NALAZE NA ZAŠTIĆENOM PODRUČJU ZA 2024. GODINU
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM ODRŽAVANJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE ZA 2024. GODINU
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM ODRŽAVANJA ZELENILA NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE KOJE SE NALAZE NA ZAŠTIĆENOM PODRUČJU, KAO I JAVNIH ZELENIH POVRŠINA DUŽ OBALA PALIĆKOG, KRVAVOG I LUDAŠKOG JEZERA ZA 2024. GODINU
  • REŠENJE O UTVRĐIVANJU NOMINALNOG IZNOSA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI TRUDNICAMA NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE IZ SREDSTAVA BUDŽETA GRADA ZA 2024. GODINU
  • REŠENJE O UTVRĐIVANJU NOMINALNOG IZNOSA RODITELJSKOG DODATKA ZA PRVO DETE IZ SREDSTAVA BUDŽETA GRADA ZA 2024. GODINU

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex