Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Subotice

(broj 1/2023 od 19.01.2023.)


 • DONOŠENJE REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "ČISTOĆA I ZELENILO" SUBOTICA ZA 2023. GODINU
 • DONOŠENJE REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "DIMNIČAR" SUBOTICA ZA 2023. GODINU
 • DONOŠENJE REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA "JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE PUTEVIMA URBANISTIČKO PLANIRANJE I STANOVANJE" SUBOTICA ZA 2023. GODINU
 • DONOŠENJE REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "PALIĆ LUDAŠ" PALIĆ ZA 2023. GODINU
 • DONOŠENJE REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARKING" SUBOTICA ZA 2023. GODINU
 • DONOŠENJE REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "POGREBNO" SUBOTICA ZA 2023. GODINU
 • DONOŠENJE REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "STADION" SUBOTICA ZA 2023. GODINU
 • DONOŠENJE REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "SUBOTICAGAS" SUBOTICA ZA 2023. GODINU
 • DONOŠENJE REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "SUBOTIČKA TOPLANA" SUBOTICA ZA 2023. GODINU
 • DONOŠENJE REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "SUBOTICA-TRANS" SUBOTICA ZA 2023. GODINU
 • DONOŠENJE REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "SUBOTIČKE PIJACE" SUBOTICA ZA 2023. GODINU
 • DONOŠENJE REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" SUBOTICA ZA 2023. GODINU
 • DONOŠENJE REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA DOO "PARK PALIĆ PALIĆ" ZA 2023. GODINU
 • DONOŠENJE REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA UPRAVLJANJ ČVRSTIM KOMUNALNIM OTPADOM "REGIONALNA DEPONIJA" SUBOTICA ZA 2023. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" SUBOTICA KOJOM SE ODOBRAVA DAVANJE BANKARSKE GARANCIJE
 • DONOŠENJE REŠENJA O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "BOSA MILIĆEVIĆ" NOVI ŽEDNIK
 • ODLUKA O UREĐIVANJU PITANJA OD ZNAČAJA ZA OSNIVANJE, ORGANIZOVANJE I RAD USTANOVE KULTURE NARODNO POZORIŠTE SUBOTICA - NARODNO POZORIŠTE SUBATICA - NÉPSZÍNHÁZ SZABADKA - NARODNO KAZALIŠTE SUBOTICA
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU NOMINALNOG IZNOSA RODITELJSKOG DODATKA ZA PRVO DETE IZ SREDSTAVA BUDŽETA GRADA ZA 2023. GODINU
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU NOMINALNOG IZNOSA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI TRUDNICAMA NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE IZ SREDSTAVA BUDŽETA GRADA ZA 2023. GODINU

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex