Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Subotice

(broj 1/2022 od 14.01.2022.)


 • REŠENJE O ODREĐIVANJU PREDSTAVNIKA GRADA SUBOTICE U KOMISIJU ZA PRAĆENJE PRIMENE ODREDBI POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA JAVNA I JAVNO KOMUNALNA PREDUZEĆA GRADA SUBOTICE
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU JEDINICE CIVILNE ZAŠTITE OPŠTE NAMENE I SPECIJALIZOVANE JEDINICE CIVILNE ZAŠTITE ZA UZBUNJIVANJE NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA POSEBAN PROGRAM O KORIŠĆENJU SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA SUBOTICE ZA JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "STADION" SUBOTICA ZA 2022. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA POSEBAN PROGRAM O KORIŠĆENJU SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA SUBOTICE ZA JAVNO PREDUZEĆE "SUBOTICA-TRANS" SUBOTICA ZA 2022. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA POSEBAN PROGRAM O KORIŠĆENJU SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA SUBOTICE ZA DOO "PARK PALIĆ" PALIĆ ZA 2022. GODINU
 • REŠENJE O DONOŠENJU CENOVNIKA USLUGA TAKSI PREVOZA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM ODRŽAVANJA ČISTOĆE NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE KOJE SE NALAZE NA ZAŠTIĆENOM PODRUČJU ZA 2022. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM ODRŽAVANJA ZELENILA NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE KOJE SE NALAZE NA ZAŠTIĆENOM PODRUČJU, KAO I JAVNIH ZELENIH POVRŠINA DUŽ OBALA PALIĆKOG, KRVAVOG I LUDAŠKOG JEZERA ZA 2022. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM UPRAVLJANJA KOMUNALNIM OTPADOM NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE ZA 2022. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM ODRŽAVANJA ČISTOĆE NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE ZA 2022. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM ODRŽAVANJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE ZA 2022. GODINU
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU NOMINALNOG IZNOSA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI TRUDNICAMA NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE IZ SREDSTAVA BUDŽETA GRADA ZA 2022. GODINU
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU NOMINALNOG IZNOSA RODITELJSKOG DODATKA ZA PRVO DETE IZ SREDSTAVA BUDŽETA GRADA ZA 2022. GODINU

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex