Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Subotice

(broj 1/2021 od 12.01.2021.)


  • INSTRUKCIJU O POSTUPANJU BUDŽETSKIH KORISNIKA U POSTUPKU PRIPREME, SASTAVLJANJA I PODNOŠENJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
  • NAREDBA GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE (PRVA REDOVNA SEDNICA)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex