Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Sremska Mitrovica

(broj 24 od 31.08.2020.)


  • PRAVILNIK O USLOVIMA OBEZBEĐIVANJA I PRUŽANJA USLUGE LIČNOG PRATIOCA SA ELEMENTIMA ZA UTVRĐIVANJE CENE USLUGE


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex