Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva

(broj 5/2022 od 14.03.2022.)


  • Operativni plan odbrane od poplava za vode II reda na teritoriji opštine Koceljeva za 2022. godinu
  • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu Centra za socijalni rad "Koceljeva" Koceljeva za 2021. godinu sa Izveštajem o finansijskom poslovanju za 2021. godinu
  • Zaključak o usvajanju Programa rada Centra za socijalni rad "Koceljeva" Koceljeva za 2022. godinu sa Finansijskim planom za 2022. godinu
  • Zaključak o usvajanju Izveštaja o finansijskom poslovanju Predškolske ustanove "Poletarac" Koceljeva za period I - XII 2021. godine
  • Ispravka tehničke greške u Odluci o nagrađivanju učenika i studenata na teritoriji grada Šapca
  • Odluka o nagrađivanju učenika i studenata na teritoriji grada Šapca

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex