Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva

(broj 5/2021 od 23.03.2021.)


 • Dopunski izveštaj Gradske izborne komisije o ukupnim rezultatima izbora za odbornike Skupštine grada Šapca
 • Odluka o prestanku mandata odborniku Svetlani Cvijanović
 • Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Zoranu Vasiću
 • Zaključak o usvajanju informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća za period 01.01.2020. godine do 31.12.2020. godine
 • Odluka o formiranju zona toplifikacije i zona gasifikacije
 • Odluka o prihvatanju udela bez naknade Grada Šapca u kapitalu Privrednog društva Full protekt iz Beograda
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o otuđenju građevinskog zemljišta
 • Odluka o davanju saglasnosti JKP "Komunalac" iz Rume za priključenje sistemu Regionalne deponije "Srem-Mačva"
 • Odluka o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji grada Šapca
 • Odluka o obrazovanju štaba za vanredne situacije grada Šapca
 • Izveštaj o radu Štaba za vanredne situacije za 2020. godinu
 • Plan rada štaba za vanredne situacije za 2021. godinu
 • Razmatranje i usvajanje Odluke o izradi Plana razvoja grada Šapca za 2021.-2030. godinu
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji gradske uprave grada Šapca
 • Odluka o uniformi i oznakama komunalnih milicionara
 • Odluka o mesnim zajednicama
 • Odluka o pravu mesnih zajednica na raspolaganje sredstvima ostvarenih po osnovu poreza na imovinu i drugim prihodima i utvrđivanju postupka i načina njihovog korišćenja
 • Usvajanje Izveštaja o radu Saveta za zdravlje grada Šapca
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o finansiranju troškova vantelesne oplodnje
 • Rešenje o formiranju komisije za dodelu aprilske nagrade grada Šapca
 • Rešenje o davanju saglasnosti na upotrebu grba grada Šapca kao deo scenografije u emisiji "Aktuelno"
 • Odluka o davanju naziva sportskom objektu Košarkaškom terenu Milovan Stepandić Stepi
 • Rešenje o upotrebi naziva grada Šapca u nazivu Bokserskog udruženja
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o komisiji za planove grada Šapca
 • Rešenje o razrešenju komisije za planove grada Šapca
 • Rešenje o formiranju komisije za planove grada Šapca
 • Zaključak o usvajanju izveštaja administrativno mandatne komisije
 • Rešenje o radnom vremenu Centra za socijalni rad Šabac
 • Rešenje o obrazovanju komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini i određivanju cene tog zemljišta na teritoriji opštine Koceljeva za period od 2021. godine do 2023. godine

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex