Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva

(broj 5 od 26.03.2019.)


 • STATUT GRADA ŠAPCA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT JKP "VODOVOD-ŠABAC"
 • ODLUKA O USVAJANJU DRUGE IZMENE I DOPUNE PLANA GENERALNE REGULACIJE "ŠABAC" - REVIZIJA, SA IZMENOM I DOPUNOM PLANA
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI PLANA GENERALNE REGULACIJE "POCERSKI PRIČINOVIĆ" - PRVA IZMENA
 • ODLUKA DA SE NE IZRAĐUJE STRATEŠKA PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU IZMENE I DOPUNE PLANA GENERALNE REGULACIJE "POCERSKI PRIČINOVIĆ" - PRVA IZMENA
 • ODLUKA O MREŽI JAVNE PREDŠKOLSKE USTANOVE NA TERITORIJI GRADA ŠAPCA
 • PRAVILNIK O NAČINU, POSTUPKU I KRITERIJUMIMA ZA DODELU SREDSTAVA CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA KOJE DELUJU NA TERITORIJI GRADA ŠAPCA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROMENU SEDIŠTA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADA ŠAPCA
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O USKLAĐIVANJU OSNIVAČKOG AKTA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADA ŠAPCA
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O RADU SAVETA ZA ZDRAVLJE GRADA ŠAPCA ZA 2018. GODINU
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O DRŽANJU DOMAĆIH ŽIVOTINJA
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE IZNOSA NAKNADE ZA RAD PRINUDNO POSTAVLJENOG PROFESIONALNOG UPRAVNIKA U STAMBENIM I STAMBENO-POSLOVNIM ZGRADAMA NA TERITORIJI GRADA ŠAPCA
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠIOCU DUŽNOSTI DIREKTORA ŠABAČKOG POZORIŠTA
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA ŠABAČKOG POZORIŠTA
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JKP "TOPLANA-ŠABAC" ŠABAC
 • REŠENJE O IMENOVANJU V.D. DIREKTORA JKP REGIONALNA DEPONIJA "SREM-MAČVA" ŠABAC
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA APOTEKE "ŠABAC" U ŠAPCU
 • REŠENJE O IMENOVANJU V.D. DIREKTORA APOTEKE "ŠABAC" ŠABAC
 • REŠENJE O RAZREŠENJU JEDNOG ČLANA UPRAVNOG ODBORA APOTEKE "ŠABAC" I IMENOVANJU NOVOG
 • REŠENJE O IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA JKP REGIONALNA DEPONIJA "SREM-MAČVA" ŠABAC
 • REŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA DODELU APRILSKE NAGRADE GRADA ŠAPCA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU JEDNOG ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "JEVREM OBRENOVIĆ" U ŠAPCU I IMENOVANJU NOVOG
 • ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG KONKURSA ZA POSTAVLJENJE NAČELNIKA OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE VLADIMIRCI

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex