Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva

(broj 4 od 03.03.2020.)


 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU (VERIFIKACIJI) MANDATA ODBORNIKA I DAVANJE SVEČANE IZJAVE
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE KOCELJEVA ZA 2020. GODINU
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU ODLUKE O PRVOJ IZMENI PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PROGRES" KOCELJEVA ZA 2020. GODINU
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU ODLUKE O PRVOJ IZMENI FINANSIJSKOG PLANA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PROGRES" KOCELJEVA ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O POVEĆANJU OSNOVNOG KAPITALA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PROGRES" KOCELJEVA ZA 2020. GODINU
 • ZAKLJUČAK O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PROGRES" KOCELJEVA ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O DRŽANJU DOMAĆIH ŽIVOTINJA
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU JEDINICE CIVILNE ZAŠTITE ZA TERITORIJU OPŠTINE KOCELJEVA
 • ODLUKA O ORGANIZACIJI I FUNKCIONISANJU CIVILNE ZAŠTITE NA TERITORIJI OPŠTINE KOCELJEVA
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE OPŠTINE KOCELJEVA
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU KOMANDANTA, ZAMENIKA KOMANDANTA, NAČELNIKA I ČLANOVA ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE OPŠTINE KOCELJEVA
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU I IMENOVANJU SAVETA ZA MIGRACIJE OPŠTINE KOCELJEVA
 • REŠENJE O KONSTATACIJI OSTAVKE ČLANA UPRAVNOG ODBORA PREDŠKOLSKE USTANOVE "POLETARAC" KOCELJEVA ZBOG PODNETE OSTAVKE
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA PREDŠKOLSKE USTANOVE "POLETARAC" KOCELJEVA IZ REDA LOKALNE SAMOUPRAVE
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZAPOŠLJAVANJA ZA OPŠTINU KOCELJEVA ZA 2020. GODINU
 • PROGRAM OTUĐENJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE KOCELJEVA ZA 2020. GODINU
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU PROGRAMA LETNJEG ODRŽAVANJA OPŠTINSKIH NEKATEGORISANIH ULICA I PUTEVA OPŠTINE KOCELJEVA ZA 2020. GODINU
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU PLANA RADA CRVENOG KRSTA OPŠTINE KOCELJEVA ZA 2020. GODINU SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2020. GODINU
 • DONOŠENJE REŠENJA O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA ZDRAVLJA DR "DARINKA LUKUĆ" U KOCELJEVI
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU SUBJEKATA OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPASAVANJE U VANREDNIM SITUACIJAMA NA TERITORIJI OPŠTINE KOCELJEVA
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU MLADENA KUZMANOVIĆA ZA ZAMENIKA NAČELNIKA GRADSKE UPRAVE GRADA ŠAPCA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI "DUGA" DOO PETLOVAČA NA TARIFE PREVOZA PUTNIKA U GRADSKO-PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex