Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva

(broj 34/2020 od 17.12.2020.)


  • ODLUKA O OSNIVANJU LOKALNOG SAVETA ZA ZAPOŠLJAVANJE
  • ODLUKA O DRUGOJ IZMENI I DOPUNI ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE BOGATIĆ ZA 2020. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU
  • ZAKLJUČAK O USVAJANJU OPERATIVNOG PLANA ZIMSKOG ODRŽAVANJA OPŠTINSKIH PUTEVA I ULICA NA PODRUČJU OPŠTINE BOGATIĆ, ZA ZIMSKI PERIOD 2020/2021. GODINE
  • ZAKLJUČAK O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANJA ZA PERIOD 01.01.-30.09.2020. GODINE BR. 1686 OD 21.10.2020. GODINE JKP "BOGATIĆ" BOGATIĆ
  • ZAKLJUČAK O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRVU IZMENU POSEBNOG PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA SUBVENCIJA IZ BUDŽETA OPŠTINE BOGATIĆ ZA 2020. GODINU JKP "BOGATIĆ" BOGATIĆ, BR. 1732/2020 OD 30.10.2020. GODINE
  • ZAKLJUČAK O DAVANJU SAGLASNOSTI NA DRUGU IZMENU PROGRAMA POSLOVANJA JKP "BOGATIĆ" BOGATIĆ ZA 2020. GODINU BROJ 1732-1/2020 OD 30.10.2020. GODINE
  • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA BOGATIĆ - PRVA FAZA 15000 ES U K.O. CRNA BARA, OPŠTINA BOGATIĆ
  • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PLAN DETALJNE REGULACIJE POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA BOGATIĆ - PRVA FAZA 15000 ES U K.O. CRNA BARA, OPŠTINA BOGATIĆ

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex