Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva

(broj 31/2020 od 20.11.2020.)


 • DOPUNSKI IZVEŠTAJ GRADSKE IZBORNE KOMISIJE O UKUPNIM REZULTATIMA IZBORA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADA ŠAPCA
 • IZVEŠTAJADMINISTRATIVNO-MANDATNE KOMISIJE
 • ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU DOPUNSKOG IZVEŠTAJA GIK-A
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA RISTI RISTIĆU
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ANI ANĐELIĆ
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA SVETLANI STANKOVIĆ
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA TANJI MITROVIĆ
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ZORICI ŽEGARAC
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA VLADIMIRU BOŠKOVIĆU
 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADA ŠAPCA ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O REBALANSU III BUDŽETA GRADA ŠAPCA ZA 2020. GODINU
 • SAGLASNOST NA IZMENE I DOPUNE PROGRAMA POSLOVANJA PREDUZEĆA JKP REGIONALNA DEPONIJA "SREM-MAČVA" ŠABAC ZA 2020. GODINU
 • SAGLASNOST NA REBALANS PROGRAMA POSLOVANJA JKP "STARI GRAD" ŠABAC ZA 2020. GODINU
 • SAGLASNOST NA REBALANS PROGRAMA POSLOVANJA JKP "TOPLANA" ŠABAC ZA 2020. GODINU
 • SAGLASNOST REBALANS PROGRAMA POSLOVANJA JKP "PARKING-ŠABAC" ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O REALIZACIJI BUDŽETA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE U DELU PLANIRANIH RASHODA ZA USLUGE SOCIJALNE ZAŠTITE ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA ŠAPCA ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU NACRTA PLANA ODRŽIVE URBANE MOBILNOSTI GRADA ŠAPCA 2020.-2027. GODINE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU TRI ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA TEHNIČKE ŠKOLE ŠABAC I IMENOVANJU NOVIH
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA EKONOMSKE ŠKOLE "STANA MILANOVIĆ" U ŠAPCU I IMENOVANJU NOVOG
 • REŠENJE O RAZREŠENJU TRI ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA SREDNJE POLJOPRIVREDNE ŠKOLE SA DOMOM UČENIKA ŠABAC I IMENOVANJU NOVIH
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DVA ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA MEDICINSKE ŠKOLE "DR ANDRA JOVANOVIĆ" ŠABAC I IMENOVANJU NOVIH
 • REŠENJE O PROMENI REŠENJA SKUPŠTINE OPŠTINE ŠABAC O ODREĐIVANJU NAZIVA ULICA NA PODRUČJU GRADA ŠAPCA U DELU KOJI SE ODNOSI NA OPIS POLOŽAJA ULICE JELENE ANŽUJSKE U ŠAPCU
 • ODLUKA O PROGLAŠENJU VANREDNOG STANJA NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIMIRCI

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex