Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva

(broj 3/2021 od 12.02.2021.)


 • ODLUKU O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA, MILOŠU BELJIĆU IZ PROVA, SA IZBORNE LISTE "IVICA DAČIĆ - "SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRBIJE (SPS), JEDINSTVENA SRBIJA (JS) - DRAGAN MARKOVIĆ PALMA"
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU VERIFIKACIONOG ODBORA
 • ODLUKU O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZAPOŠLJAVANJA OPŠTINE VLADIMIRCI ZA 2021. GODINU
 • ODLUKU O IMENOVANJU POVERENIKA OPŠTINE ZA SAVET MESNE ZAJEDNICE NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIMIRCI - MESNA ZAJEDNICA BELJIN
 • ODLUKU O IMENOVANJU POVERENIKA OPŠTINE ZA SAVET MESNE ZAJEDNICE NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIMIRCI - MESNA ZAJEDNICA BELOTIĆ
 • ODLUKU O IMENOVANJU POVERENIKA OPŠTINE ZA SAVET MESNE ZAJEDNICE NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIMIRCI - MESNA ZAJEDNICA BOBOVIK
 • ODLUKU O IMENOVANJU POVERENIKA OPŠTINE ZA SAVET MESNE ZAJEDNICE NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIMIRCI - MESNA ZAJEDNICA - DEBRC
 • ODLUKU O IMENOVANJU POVERENIKA OPŠTINE ZA SAVET MESNE ZAJEDNICE NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIMIRCI - MESNA ZAJEDNICA - DRAGOJEVAC
 • ODLUKU O IMENOVANJU POVERENIKA OPŠTINE ZA SAVET MESNE ZAJEDNICE NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIMIRCI - MESNA ZAJEDNICA - GOMILICA
 • ODLUKU O IMENOVANJU POVERENIKA OPŠTINE ZA SAVET MESNE ZAJEDNICE NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIMIRCI - MESNA ZAJEDNICA JALOVIK
 • ODLUKU O IMENOVANJU POVERENIKA OPŠTINE ZA SAVET MESNE ZAJEDNICE NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIMIRCI - MESNA ZAJEDNICA KAONA
 • ODLUKU O IMENOVANJU POVERENIKA OPŠTINE ZA SAVET MESNE ZAJEDNICE NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIMIRCI - MESNA ZAJEDNICA KOZARICA
 • ODLUKU O IMENOVANJU POVERENIKA OPŠTINE ZA SAVET MESNE ZAJEDNICE NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIMIRCI - MESNA ZAJEDNICA KRNIĆ
 • ODLUKU O IMENOVANJU POVERENIKA OPŠTINE ZA SAVET MESNE ZAJEDNICE NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIMIRCI - MESNA ZAJEDNICA KRNULE
 • ODLUKU O IMENOVANJU POVERENIKA OPŠTINE ZA SAVET MESNE ZAJEDNICE NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIMIRCI - MESNA ZAJEDNICA LIPOVICA JAZOVIK
 • ODLUKU OIMENOVANJU POVERENIKAOPŠTINE ZA SAVET MESNE ZAJEDNICE NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIMIRCI - MESNA ZAJEDNICA LOJANICE
 • ODLUKU O IMENOVANJU POVERENIKA OPŠTINE ZA SAVET MESNE ZAJEDNICE NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIMIRCI - MESNA ZAJEDNICA MATIJEVAC
 • ODLUKU O IMENOVANJU POVERENIKA OPŠTINE ZA SAVET MESNE ZAJEDNICE NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIMIRCI - MESNA ZAJEDNICA MEHOVINE
 • ODLUKU O IMENOVANJU POVERENIKA OPŠTINE ZA SAVET MESNE ZAJEDNICE NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIMIRCI - MESNA ZAJEDNICA MESARCI
 • DLUKU O IMENOVANJU POVERENIKA OPŠTINE ZA SAVET MESNE ZAJEDNICE NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIMIRCI - MESNA ZAJEDNICA MROVSKA
 • ODLUKU O IMENOVANJU POVERENIKA OPŠTINE ZA SAVET MESNE ZAJEDNICE NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIMIRCI - MESNA ZAJEDNICA NOVO SELO
 • ODLUKU O IMENOVANJU POVERENIKA OPŠTINE ZA SAVET MESNE ZAJEDNICE NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIMIRCI - MESNA ZAJEDNICA PEINOVIĆ
 • ODLUKU O IMENOVANJU POVERENIKA OPŠTINE ZA SAVET MESNE ZAJEDNICE NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIMIRCI - MESNA ZAJEDNICA PROVO
 • ODLUKU O IMENOVANJU POVERENIKA OPŠTINE ZA SAVET MESNE ZAJEDNICE NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIMIRCI - MESNA ZAJEDNICA RIĐAKE
 • ODLUKU O IMENOVANJU POVERENIKA OPŠTINE ZA SAVET MESNE ZAJEDNICE NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIMIRCI - MESNA ZAJEDNICA ŠEVARICE JAZOVIK
 • ODLUKU O IMENOVANJU POVERENIKA OPŠTINE ZA SAVET MESNE ZAJEDNICE NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIMIRCI - MESNA ZAJEDNICA SKUPLJEN
 • ODLUKU O IMENOVANJU POVERENIKA OPŠTINE ZA SAVET MESNE ZAJEDNICE NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIMIRCI - MESNA ZAJEDNICA SUVO SELO
 • ODLUKU O IMENOVANJU POVERENIKA OPŠTINE ZA SAVET MESNE ZAJEDNICE NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIMIRCI - MESNA ZAJEDNICA TRBUŠAC
 • ODLUKU O IMENOVANJU POVERENIKA OPŠTINE ZA SAVET MESNE ZAJEDNICE NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIMIRCI - MESNA ZAJEDNICA VLADIMIRCI SELO
 • ODLUKU O IMENOVANJU POVERENIKA OPŠTINE ZA SAVET MESNE ZAJEDNICE NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIMIRCI - MESNA ZAJEDNICA VLADIMIRCI VAROŠICA
 • ODLUKU O IMENOVANJU POVERENIKA OPŠTINE ZA SAVET MESNE ZAJEDNICE NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIMIRCI - MESNA ZAJEDNICA VLASANICA
 • ODLUKU O IMENOVANJU POVERENIKA OPŠTINE ZA SAVET MESNE ZAJEDNICE NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIMIRCI - MESNA ZAJEDNICA VUČEVICA
 • ODLUKU O IMENOVANJU POVERENIKA OPŠTINE ZA SAVET MESNE ZAJEDNICE NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIMIRCI - MESNA ZAJEDNICA VUKOŠIĆ
 • ODLUKU O IMENOVANJU POVERENIKA OPŠTINE ZA SAVET MESNE ZAJEDNICE NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIMIRCI - MESNA ZAJEDNICA ZVEZD
 • ODLUKU O IMENOVANJU POVERENIKA OPŠTINE ZA SAVET MESNE ZAJEDNICE NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIMIRCI - MESNA ZAJEDNICA KUJAVICA
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA PREDSEDNIKU I ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA BIBLIOTEKE "DIŠA ATIĆ" VLADIMIRCI
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA BIBLIOTEKE "DIŠA ATIĆ" VLADIMIRCI
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA PREDSEDNIKU I ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD VLADIMIRCI
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD VLADIMIRCI
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DVA ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA POSAVOTAMNAVSKE SREDNJE ŠKOLE SA DOMOM UČENIKA VLADIMIRCI I IMENOVANJU NOVIH ČLANOVA
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE BROJ: 400-6/21-II
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE BROJ: 400-9/21-II
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE BROJ 400-11/21-II
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE BROJ 400-5/21-II
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O KRITERIJUMIMA I POSTUPKU DODELE SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE POTREBA U OBLASTI SPORTA OPŠTINE VLADIMIRCI

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex