Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva

(broj 29 od 17.12.2018.)


  • ODLUKA O FINANSIRANJU TROŠKOVA VANTELESNE OPLODNJE ("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 29/2016 i 29/2018)
  • ODLUKA O KADROVSKOM PLANU ZA GRADSKU UPRAVU GRADA ŠAPCA I POSEBNE ORGANIZACIJE GRADA ŠAPCA ZA 2019. GODINU ("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 29/2018)
  • ODLUKA O ODREĐIVANJU NAZIVA ULICA I ZASELAKA NA TERITORIJI GRADA ŠAPCA ("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 29/2018)
  • ODLUKA O PRAVIMA I USLUGAMA SOCIJALNE ZAŠTITE GRADA ŠAPCA ("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 16/2018 i 29/2018)
  • ODLUKA O REALIZACIJI BUDŽETA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE U DELU PLANIRANIH RASHODA ZA USLUGE SOCIJALNE ZAŠTITE ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 4/2018 i 29/2018)
  • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADA ŠAPCA ZA 2019. GODINU ("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 29/2018)
  • PRAVILNIK O IZBORU UDRUŽENJA ZA REALIZOVANJE PROJEKATA/PROGRAMA KANCELARIJE ZA MLADE GRADA ŠAPCA KOJI SE FINANSIRAJU SREDSTVIMA IZ BUDŽETA GRADA ŠAPCA ("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 4/2018 i 29/2018)
  • PRAVILNIK O POSTUPKU I KRITERIJUMIMA ZA IZBOR PROGRAMA RADA/ PROJEKATA U OBLASTI SOCIJALNE I ZDRAVSTVENE ZAŠTITE KOJI SE FINANSIRAJU I SUFINANSIRAJU IZ BUDŽETA GRADA ŠAPCA ("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 25/2017 i 29/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex