Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva

(broj 27 od 20.12.2019.)


 • ODLUKA O PETOM REBALANSU BUDŽETA OPŠTINE VLADIMIRCI ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O BUDŽETU OPŠTINE VLADIMIRCI ZA 2020. GODINU
 • KADROVSKI PLAN ZAPOSLENIH U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠTINE VLADIMIRCI ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZAPOŠLJAVANJA OPŠTINE VLADIMIRCI ZA 2020. GODINU
 • PLAN JAVNOG ZDRAVLJA OPŠTINE VLADIMIRCI ZA PERIOD OD 2019. GODINE DO 2025. GODINE
 • ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA
 • ODLUKA O DIMNIČARSKIM USLUGAMA
 • ODLUKA O ODRŽAVANJU JAVNIH ZELENIH POVRŠINA
 • ODLUKA O ODRŽAVANJU ČISTOĆE NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE I O KOMUNALNOM REDU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA POSEBAN PROGRAM KORIŠĆENJA SUBVENCIJA IZ BUDŽETA OPŠTINE VLADIMIRCI ZA 2020. GODINU ZA JKP "IZVOR" VLADIMIRCI
 • ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU IZVEŠTAJA O RADU PU "SUNCOKRETI" VLADIMIRCI ZA RADNU 2018/2019 GODINU I REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PLAN RADA PREDŠKOLSKE USTANOVE "SUNCOKRETI" VLADIMIRCI ZA RADNU 2019/2020 GODINU
 • ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU IZVEŠTAJA O RADU OSNOVNE ŠKOLE "ŽIKA POPOVIĆ" VLADIMIRCI ZA RADNU 2018/2019 GODINU I REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PLAN RADA OSNOVNE ŠKOLE "ŽIKA POPOVIĆ" VLADIMIRCI ZA RADNU 2019/2020 GODINU
 • ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU IZVEŠTAJA O RADU OSNOVNE ŠKOLE "JOVAN CVIJIĆ" DEBRC ZA RADNU 2018/2019 GODINU I REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PLAN RADA OSNOVNE ŠKOLE "JOVAN CVIJIĆ" DEBRC ZA RADNU 2019/2020 GODINU
 • ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU IZVEŠTAJA O RADU POSAVOTAMNAVSKE SREDNJE ŠKOLE VLADIMIRCI ZA RADNU 2018/2019 GODINU I REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PLAN RADA POSAVOTAMNAVSKE SREDNJE ŠKOLE VLADIMIRCI ZA RADNU 2019/2020 GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA BIBLIOTEKE "DIŠA ATIĆ" VLADIMIRCI ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD VLADIMIRCI ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JKP "IZVOR" VLADIMIRCI ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA DOMA ZDRAVLJA VLADIMIRCI ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE VLADIMIRCI ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA ČLANOVIMA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "JOVAN CVIJIĆ" DEBRC
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "JOVAN CVIJIĆ" DEBRC
 • ODLUKA O PRENOSU PRAVA KORIŠĆENJA PREDŠKOLSKOJ USTANOVI "SUNCOKRETI" VLADIMIRCI NA NEPOKRETNOSTIMA U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE VLADIMIRCI

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex