Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva

(broj 25 od 29.11.2019.)


 • ODLUKA O BUDŽETU OPŠTINE KOCELJEVA ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O ANGAŽOVANJU EKSTERNE REVIZIJE ZA ZAVRŠNI RAČUN BUDŽETA OPŠTINE KOCELJEVA ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2020. GODINU NA TERITORIJI OPŠTINE KOCELJEVA
 • ODLUKA O VISINI STOPE POREZA NA IMOVINU U OPŠTINI KOCELJEVA
 • ODLUKA O KOEFICIJENTIMA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA NEPOKRETNOSTI OBVEZNIKA KOJI VODE POSLOVNE KNJIGE U OPŠTINI KOCELJEVA
 • ODLUKA O VISINI STOPE AMORTIZACIJE ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU ZONA I NAJOPREMLJENIJE ZONE ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU NA TERITORIJI OPŠTINE KOCELJEVA
 • ODLUKA O SUFINANSIRANJU NAKNADA ZA RAD PROTIVGRADNIH STRELACA
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU OPŠTINSKE UPRAVE KOCELJEVA ZA 2018. GODINU
 • KODEKS PONAŠANJA SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA OPŠTINE KOCELJEVA
 • ZAKLJUČAK O IZVRŠENJU BUDŽETA OPŠTINE VLADIMIRCI ZA PERIOD 01.01.2019. GODINE DO 30.09.2019. GODINE
 • ODLUKA O JAVNIM RASPRAVAMA
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2020. GODINU NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIMIRCI
 • ODLUKU O UTVRĐIVANJU ELEMENATA POREZA NA IMOVINU ZA TERITORIJU OPŠTINE VLADIMIRCI ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU KOEFICIJENATA ZA OBRAČUN POREZA NA IMOVINU ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU ZONA ZA OBRAČUN POREZA NA IMOVINU ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O PREČIŠĆAVANJU I ODVOĐENJU ATMOSFERSKIH I OTPADNIH VODA
 • ODLUKA O POGREBNOJ DELATNOSTI
 • ODLUKA O UPRAVLJANJU KOMUNALNIM OTPADOM
 • ODLUKA O ODRŽAVANJU ULICA I PUTEVA
 • REŠENJE O PRIBAVLJANJU NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU OPŠTINE VLADIMIRCI NEPOSREDNOM POGODBOM
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENOVNIK KOMUNALNIH USLUGA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA OPŠTINSKOG SAVETA RODITELJA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ORGANIZACIONOG ODBORA ZA OBELEŽAVANJE DANA OPŠTINE
 • ODLUKA O DODELI OPŠTINSKIH PRIZNANJA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU OPŠTINSKE IZBORNE KOMISIJE U STALNOM SASTAVU
 • REŠENJE O IMENOVANJU OPŠTINSKE IZBORNE KOMISIJE U STALNOM SASTAVU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA KOMISIJE ZA STATUTARNA PITANJA, ORGANIZACIJU I NORMATIVNA AKTA I IMENOVANJU NOVOG
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA PREDŠKOLSKE USTANOVE "SUNCOKRETI" VLADIMIRCI I IMENOVANJU NOVOG
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2020. GODINU NA TERITORIJI GRADA ŠAPCA
 • ZAKLJUČAK O PODRŠCI INICIJATIVI GRAĐANA MZ ŠTITAR

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex