Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva

(broj 25 od 29.11.2017.)


  • ODLUKA O UMANJENJU POREZA NA IMOVINU ("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 25/2017)
  • PRAVILNIK O NAČINU, MERILIMA I KRITERIJUMIMA ZA IZBOR PROJEKATA U OBLASTI KULTURE KOJI SE FINANSIRAJU I SUFINANSIRAJU IZ BUDŽETA GRADA ŠAPCA ("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 25/2017)
  • PRAVILNIK O POSTUPKU I KRITERIJUMIMA ZA IZBOR PROGRAMA RADA/ PROJEKATA U OBLASTI SOCIJALNE I ZDRAVSTVENE ZAŠTITE KOJI SE FINANSIRAJU I SUFINANSIRAJU IZ BUDŽETA GRADA ŠAPCA ("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 25/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex