Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva

(broj 24 od 22.11.2019.)


 • RAZMATRANJE I USVAJANJE PREDLOGA ODLUKE O REBALANSU III BUDŽETA GRADA ŠAPCA ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PRAVU MESNIH ZAJEDNICA NA PRENOS SREDSTAVA OD POREZA NA IMOVINU FIZIČKIH LICA I NAČINU KORIŠĆENJA OVIH I DRUGIH SREDSTAVA
 • ODLUKA O BORAVIŠNOJ TAKSI
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O VEĆEM OBIMU PRAVA PORODICI SA DECOM
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O REALIZACIJI BUDŽETA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE U DELU PLANIRANIH RASHODA ZA USLUGE SOCIJALNE ZAŠTITE ZA 2019. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA UPOTREBU IMENA GRADA ŠAPCA U POSLOVNOM IMENU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA UPOTREBU GRBA GRADA ŠAPCA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU JEDNOG ČLANA SAVETA ZA BEZBEDNOST GRADA ŠAPCA I IMENOVANJU NOVOG
 • REŠENJE O RAZREŠENJU JEDNOG ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA MUZIČKE ŠKOLE "MIHAILO VUKDRAGOVIĆ" U ŠAPCU I IMENOVANJU NOVOG
 • REŠENJE O RAZREŠENJU JEDNOG ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA ŠKOLE PRIMENJENIH UMETNOSTI U ŠAPCU I IMENOVANJU NOVOG
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DVA ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA MEDICINSKE ŠKOLE "DR ANDRA JOVANOVIĆ" U ŠAPCU I IMENOVANJU NOVIH
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU 20% VEĆEG BROJA DECE U VASPITNIM GRUPAMA CELODNEVNOG BORAVKA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI "NAŠE DETE" U ŠAPCU U RADNOJ 2019/20. GODINI
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex