Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva

(broj 21 od 13.09.2018.)


  • REŠENJE O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA ("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 21/2018)
  • REŠENJE O ZONIRANJU JAVNIH PARKIRALIŠTA ("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 21/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex