Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva

(broj 20/2021 od 20.08.2021.)


 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu opštine Koceljeva za 2021. godinu, za prvih šest meseci
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu Biblioteke "Janko Veselinović" Koceljeva za 2020. godinu sa Izveštajem o Finansijskom poslovanju za 2020. godinu
 • Zaključak o usvajanju Programa i Plana rada Biblioteke "Janko Veselinović" Koceljeva za 2021. godinu sa Finansijskim planom za 2021. godinu
 • IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA OPŠTINE VLADIMIRCI ZA PERIOD 01.01. - 30.06.2021. GODINE ZAKLJUČAK
 • ODLUKU O ČETVRTOM REBALANSU BUDŽETA OPŠTINE VLADIMIRCI ZA 2021. GODINU
 • ODLUKU O POKRETANJU POSTUPKA OTUĐENJA NEPOKRETNOSTI IZ JAVNE SVOJINE OPŠTINE VLADIMIRCI NEPOSREDNOM POGODBOM
 • ODLUKU O POKRETANJU POSTUPKA PRIBAVLJANJA NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU OPŠTINE VLADIMIRCI NEPOSREDNOM POGODBOM
 • ODLUKU O KONVERZIJI POTRAŽIVANJA OPŠTINE VLADIMIRCI U KAPITAL PREDUZEĆA ZA VODNE PUTEVE "IVAN MILUTINOVIĆ" PIM AD BEOGRAD I OTPISU POTRAŽIVANJA OVOM PRIVREDNOM DRUŠTVU
 • ODLUKU O STAVLJANJU VAN SNAGE PRAVILNIKA O SUFINANSIRANJU MERE ENERGETSKE TRANZICIJE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI JKP "IZVOR" VLADIMIRCI NA IZMENJENI PROGRAM KORIŠĆENJA SUBVENCIJA IZ BUDŽETA OPŠTINE VLADIMIRCI ZA 2021. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENOVNIK KOMUNALNIH USLUGA KOJE PRUŽA JKP "IZVOR" VLADIMIRCI
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JKP "IZVOR" VLADIMIRCI
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JKP "IZVOR" VLADIMIRCI
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE VLADIMIRCI ZA PERIOD 01.04.2021. - 30.06.2021. GODINE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex