Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva

(broj 20 od 25.09.2019.)


 • ODLUKA O USVAJANJU ŠESTOMESEČNOG IZVEŠTAJA O IZVRŠENJU BUDŽETA GRADA ŠAPCA ZA PERIOD 01.01.-30.06.2019. GODINE
 • REBALANS BUDŽETA GRADA ŠAPCA ZA 2019. GODINU
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU INFORMACIJE O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI ZA GRAD ŠABAC
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU JKP REGIONALNA DEPONIJA "SREM -MAČVA" ŠABAC NA RASPODELU DOBITI ZA 2018. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JKP "TOPLANA-ŠABAC" NA RASPODELU DOBITI ZA 2018. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JKP "STARI GRAD" ŠABAC NA RASPODELU DOBITI ZA 2018. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JKP "PARKING" ŠABAC NA RASPODELU DOBITI ZA 2018. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JKP " VODOVOD-ŠABAC" ŠABAC NA RASPODELU DOBITI ZA 2018. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JP "INFRASTRUKTURA ŠABAC" ŠABAC NA RASPODELU DOBITI IZ 2018. GODINE
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVEŠTAJA O IZVRŠENJU BUDŽETA GRADA ŠAPCA ZA PERIOD OD 01.01. DO 30.06.2019. GODINE
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENE I DOPUNE PROGRAMA POSLOVANJA JKP REGIONALNA DEPONIJA"SREM-MAČVA" ŠABAC ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA REBALANS I PROGRAMA POSLOVANJA JKP "VODOVOD-ŠABAC" ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA REBALANS PROGRAMA POSLOVANJA JKP "STARI GRAD" ŠABAC ZA 2019. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA REGIONALNA DEPONIJA "SREM-MAČVA" ŠABAC
 • ODLUKA O IZRADI GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA "ŠABAC 2020-2030."
 • ODLUKA DA SE IZRAĐUJE STRATEŠKA PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA "ŠABAC 2020-2030."
 • ODLUKA O IZRADI ČETVRTE IZMENE I DOPUNE PLANA GENERALNE REGULACIJE "ŠABAC" - REVIZIJA
 • ODLUKA DA SE NE IZRAĐUJE STRATEŠKA PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ČETVRTE IZMENE I DOPUNE PLANA GENERALNE REGULACIJE "ŠABAC" - REVIZIJA
 • ODLUKA O ISPRAVCI TEHNIČKE GREŠKE U PLANU DETALJNE REGULACIJE "KASARSKE LIVADE 2" U ŠAPCU
 • ODLUKA O ISPRAVCI TEHNIČKE GREŠKE U PLANU GENERALNE REGULACIJE "ŠABAC"-REVIZIJA
 • ODLUKA O IZRADI PLANA RAZVOJA GRADA ZA PERIOD 2020 - 2030. GODINA
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA APOTEKE "ŠABAC" ŠABAC
 • REŠENJE O RAZREŠENJU JEDNOG ČLANA KOMISIJE ZA PLANOVE GPADA ŠAPCA I IMENOVANJU NOVOG
 • REŠENJE O RAZREŠENJU TRI ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA STRUČNE HEMIJSKE I TEKSTILNE ŠKOLE U ŠAPCU I IMENOVANJU NOVIH
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DVA ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA ŠABAČKE GIMNAZIJE I IMENOVANJU NOVIH
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DVA ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA TEHNIČKE ŠKOLE ŠABAC I IMENOVANJU NOVIH
 • REŠENJE O ZONIRANJU JAVNIH PARKIRALIŠTA
 • REŠENJE O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU MREŽE PREDŠKOLSKIH VASPITNIH GRUPA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI "POLETARAC" KOCELJEVA
 • ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA ZA IZBOR ČLANOVA SAVETA MESNE ZAJEDNICE BOBOVIK

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex