Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva

(broj 19/2021 od 06.08.2021.)


 • Odluka o donošenju godišnjeg Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine Bogatić za 2021. godinu
 • Odluka o usvajanju plana detaljne regulacije po- strojenja za prečišćavanje otpadnih voda Bogatić - prva faza 15000 ES u K.O. Crna Bara opština Bogatić
 • Odluka o usvajanju Izveštaja o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Bogatić - prva faza 15000 ES u K.O. Crna Bara opština Bogatić
 • Zaključak o davanju prethodne saglasnosti na predlog Prve izmene Pravilnika o radu JKP "Bogatić" Bogatić, broj 1062 od 21.06.2021. godine
 • Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku o V izmeni Odluke o utvrđivanju cena komunalnih usluga za 2016. godinu broj 1063. JKP "Bogatić" Bogatić
 • Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti za 2020. godinu JKP "Bogatić" Bogatić br. 1065
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu JKP "Bogatić" Bogatić za 2020. godinu br.1042/2021
 • Zaključak o davanju saglasnosti na Prvu izmenu Programa poslovanja JKP "Bogatić" Bogatić broj 1048
 • Zaključak o davanju saglasnosti na program rada Narodne biblioteke "Janko Veselinović" Bogatić za 2022. godinu
 • Zaključak o davanju saglasnosti na Program rada Kulturno-obrazovnog centra "Bogatić" Bogatić za 2022. godinu
 • Rešenje o razrešenju dva člana Školskog odbora "Mačvanske srednje škole" u Bogatiću i imenovanju dva nova člana
 • Rešenje o razrešenju jednog člana Školskog odbora Osnovne škole "Janko Veselinović" u Crnoj Bari i imenovanju novog

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex