Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva

(broj 18/2022 od 08.08.2022.)


  • ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU CENA ULAZNICA ZA OTVORENE BAZENE U ŠAPCU
  • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ: IUO-171/2021 OD 30.06.2022. GODINE
  • ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG KONKURSA ZA UČEŠĆE PRIVREDNIH SUBJEKATA U SPROVOĐENJU MERA ENERGETSKE SANACIJE STAMBENIH OBJEKATA NA TERITORIJI OPŠTINE
  • ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG KONKURSA ZA SUFINANSIRANJE UGRADNJE SOLARNIH PANELA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE NA PORODIĆNIM KUĆAMA NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIMIRCI ZA 2022. GODINU
  • ZAKLJUČAK O IZVRŠENJU BUDŽETA OPŠTINE VLADIMIRCI ZA PERIOD OD 01.01.2022-30.06.2022. GODINE
  • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE BROJ 400-37/22-II
  • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE BROJ 400-39/22-II
  • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD NAKNADE ZA KORIŠĆENJE ŠUMA I ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIMIRCI ZA 2022. GODINU
  • ODLUKA O DODELI PLAKETA I POVELJA OPŠTINE BOGATIĆ ZA 2022. GODINU

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex