Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva

(broj 18/2021 od 05.07.2021.)


  • Rešenje o formiranju komisije za realizaciju mera energetske sanacije grada Šapca
  • Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća
  • Rešenje o imenovanju komisije za izbor članova lokalnog antikorupcijskog foruma grada Šapca
  • Rešenje o promeni aproprijacije broj 400-1-121/21-03 od 05.07.2021. godine
  • Zaključak o davanju saglasnosti na izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi za Program kapitalnih investicija grada Šapca
  • Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku nadzornog odbora JKP "Toplana-Šabac"
  • Zaključak o raspisivanju javnog poziva za izbor direktnih korisnika na teritoriji grada Šapca

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex