Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva

(broj 18 od 11.09.2019.)


 • ZAKLJUČAK O DAVANJU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU ZA VRŠENJE USLUGA REKONSTRUKCIJE I DUGOGODIŠNJEG ODRŽAVANJA SISTEMA JAVNOG OSVETLJENJA PRIMENOM MERA UŠTEDE ENERGIJE NA TERITORIJI OPŠTINE BOGATIĆ
 • ODLUKA O ZADUŽIVANJU OPŠTINE BOGATIĆ U 2019. GODINI
 • ZAKLJUČAK O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JKP "BOGATIĆ" BR.1515 OD 25.07.2019. GODINE, O USVAJANJU IZVEŠTAJA O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANJA JKP "BOGATIĆ" ZA PERIOD OD 01.01. DO 30.06. 2019. GODINE
 • ZAKLJUČAK O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PREDLOG DRUGE IZMENE PROGRAMA POSLOVANJA JKP "BOGATIĆ" ZA 2019. GODINU, BROJ 1566 OD 02.08.2019.GODINE
 • ZAKLJUČAK O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PREDLOG DRUGE IZMENE POSEBNOG PROGRAMA KORIŠĆENJA SUBVENCIJA I SREDSTAVA BUDŽETA OPŠTINE BOGATIĆ ZA 2019. GODINU, BROJ 1565 OD 02.08.2019. GODINE
 • ZAKLJUČAK O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA PREDLOG PRAVILNIKA O RADU JKP "BOGATIĆ" BROJ 1590 OD 08.08.2019. GODINE
 • REŠENJE O KONSTATACIJI PRESTANKA MANDATA ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA O.Š. "MIKA MITROVIĆ" BOGATIĆ
 • REŠENJE O IMENOVANJU JEDNOG ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA O.Š. "MIKA MITROVIĆ" BOGATIĆ
 • REŠENJE O KONSTATACIJI PRESTANKA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA I DVA ČLANA KOMISIJE ZA ODNOSE SA VERSKIM ZAJEDNICAMA SO-E BOGATIĆ
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I DVA ČLANA KOMISIJE ZA ODNOSE SA VERSKIM ZAJEDNICAMA SKUPŠTINE OPŠTINE BOGATIĆ
 • REŠENJE O RAZREŠENJU JEDNOG ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA O.Š. "JANKO VESELINOVIĆ" U CRNOJ BARI I IMENOVANJU NOVOG
 • REŠENJE O POSTAVLJANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI NAČELNIKA OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE BOGATIĆ

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex