Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva

(broj 17 od 04.09.2019.)


 • REŠENJE O PROMENI APROPRIJACIJE
 • REŠENJE O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA
 • REŠENJE O ZONIRANJU JAVNIH PARKIRALIŠTA
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA REBALANS PROGRAMA POSLOVANJA JKP "TOPLANA - ŠABAC" ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O PRIHVATANJU TEKSTA PISMA PODRŠKE SA TEKSTOM DODATKA A - NAKNADNO PISMO, KOJE JE, KAO DEO OBAVEZUJUĆE PROCEDURE, DOSTAVILA EVROPSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVOJ
 • ODLUKA O PROMENI OSNIVAČA DRUŠTVA "ZORKA-STANDARD" DOO ŠABAC I USKLAĐIVANJE OSNIVAČKOG AKTA SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA
 • ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA NA TERITORIJI GRADA ŠAPCA ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI PLANA DETALJNE REGULACIJE "BLOK X " - PRVA IZMENA
 • ODLUKA DA SE NE IZRAĐUJE STRATEŠKA PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU IZMENE I DOPUNE PLANA DETALJNE REGULACIJE "BLOK X " - PRVA IZMENA
 • ODLUKA O OTUĐENJU NEPOKRETNOSTI IZ JAVNE SVOJINE
 • ODLUKA O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JP "INFRASTRUKTURA ŠABAC" ŠABAC
 • REŠENJE O IMENOVANJU V.D. DIREKTORA JP "INFRASTRUKTURA ŠABAC"
 • REŠENJE O RAZREŠENJU GLAVNOG URBANISTE GRADA ŠAPCA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA JKP "STARI GRAD" ŠABAC
 • REŠENJE O IMENOVANJU V.D. DIREKTORA JKP "STARI GRAD" ŠABAC
 • REŠENJE O RAZREŠENJU UPRAVNOG ODBORA APOTEKE "ŠABAC" I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I JEDNOG ČLANA
 • ODLUKA O USVAJANJU TREĆE IZMENE I DOPUNE PLANA GENERALNE REGULACIJE "ŠABAC" - REVIZIJA
 • TREĆA IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE "ŠABAC" - REVIZIJA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex