Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva

(broj 17 od 30.08.2018.)


  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU CENOVNIKA PREDUZEĆA JKP "PARKING - ŠABAC", ŠABAC, SA ODLUKOM NADZORNOG ODBORA JKP "PARKING - ŠABAC", ŠABAC ("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 8/2017 i 17/2018)
  • REŠENJE O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA ("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 17/2018)
  • REŠENJE O PROSTORIMA ZA PARKIRANJE AUTOBUSA, TERETNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA I KAMP PRIKOLICA U ŠAPCU ("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 17/2018)
  • REŠENJE O REŽIMU SAOBRAĆAJA NA PODRUČJU UŽEG CENTRA GRADA ŠAPCA ("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 17/2018)
  • REŠENJE O ZONIRANJU JAVNIH PARKIRALIŠTA ("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 17/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex