Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva

(broj 15/2022 od 28.06.2022.)


  • ODLUKA O POTVRĐIVANJU (VERIFIKACIJI) MANDATA ODBORNIKA SLAĐANI MILOVANOVIĆ IZ KOCELJEVE U SKUPŠTINI OPŠTINE KOCELJEVA
  • REŠENJE O RAZREŠENJU MILENKA MARKOVIĆA DUŽNOSTI ČLANA ŠKOLSKOG ODOBRA OSNOVNE ŠKOLE "MIĆA STANOJLOVIĆ" KOCELJEVA IZ REDA LOKALNE SAMOUPRAVE, NA LIČNI ZAHTEV
  • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA OPŠTINE KOCELJEVA ZA 2021. GODINU
  • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE KOCELJEVA ZA 2022. GODINU.
  • REKAPITULACIJA PROGRAMSKOG DELA BUDŽETA
  • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O MREŽI JAVNIH OSNOVNIH ŠKOLA NA TERITORIJI OPŠTINE KOCELJEVA
  • ZAKLJUČAK O USVAJANJU ODLUKE O IZMENI I DOPUNI FINANSIJSKOG PLANA OSNOVNE ŠKOLE "MIĆA STANOJLOVIĆ" KOCELJEVA ZA 2022. GODINU

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex