Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva

(broj 15/2021 od 25.06.2021.)


 • ODLUKA O USVAJANJU OPERATIVNOG PLANA ODBRANE OD POPLAVA OPŠTINE VLADIMIRCI ZA 2020/2021. GODINU
 • OPERATIVNI PLAN ODBRANE OD POPLAVA OPŠTINE VLADIMIRCI ZA 2021. GODINU
 • KARTA VODOTOKOVA OPŠTINE VLADIMIRCI
 • ODLUKU O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNICIMA SKUPŠTINE OPŠTINE VLADIMIRCI DEJANU ĐURIĆU IZ JALOVIKA I DRAGUTINU VUKOVIĆU IZ JALOVIKA, SA IZBORNE LISTE "ZA BOLJE VLADIMIRCE"
 • ODLUKU O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA OPŠTINE VLADIMIRCI ZA 2020. GODINU
 • ODLUKU O TREĆEM REBALANSU BUDŽETA OPŠTINE VLADIMIRCI ZA 2021. GODINU
 • ODLUKU O POKRETANJU POSTUPKA OTUĐENJA NEPOKRETNOSTI IZ JAVNE SVOJINE OPŠTINE VLADIMIRCI PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA
 • ODLUKU O PRISTUPANJU DONOŠENJA NOVOG POSLOVNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE VLADIMIRCI
 • REŠENJE O IMENOVANJU ORGANIZACIONOG ODBORA ZA OBELEŽAVANJE DANA OPŠTINE I SLAVE OPŠTINE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENOVNIK KOMUNALNIH USLUGA KOJE PRUŽA JKP "IZVOR" VLADIMIRCI - PREČIŠĆEN TEKST
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PREGLED I OCENU PODNETIH ZAHTEVA ZA SUFINANSIRANJE MERE ENERGETSKE TRANZICIJE
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU STRUČNE KOMISIJE ZA PRAĆENJE REALIZACIJE MERE ENERGETSKE TRANZICIJE
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA JAVNOG NADMETANJA ZA DAVANJE U ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA DIREKTORA BIBLIOTEKE "DIŠA ATIĆ" VLADIMIRCI
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA BIBLIOTEKE "DIŠA ATIĆ" VLADIMIRCI
 • ODLUKA O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA ZA IMENOVANJE DIREKTORA JKP "IZVOR" VLADIMIRCI
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JKP "IZVOR" VLADIMIRCI
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE VLADIMIRCI ZA 2020. GODINU
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU PREDSEDNIKA OPŠTINE VLADIMIRCI ZA PERIOD 01.01.2020. - 20.08.2020. GODINE
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU PREDSEDNIKA OPŠTINE VLADIMIRCI ZA PERIOD 20.08.2020. - 31.12.2020. GODINE
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU VERIFIKACIONOG ODBORA OPŠTINE VLADIMIRCI
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU NAKNADE ZA RAD KOMISIJE ZA PLANOVE OPŠTINE KOCELJEVA
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE OPŠTINE KOCELJEVA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex