Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva

(broj 14/2022 od 24.06.2022.)


 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA OPŠTINE VLADIMIRCI ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O DRUGOM REBALANSU BUDŽETA OPŠTINE VLADIMIRCI ZA 2022. GODINU
 • REBALANS - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA RASHODA
 • REŠENJE O OTUĐENJU NEPOKRETNOSTI IZ JAVNE SVOJINE OPŠTINE VLADIMIRCI PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA
 • REŠENJE O PRIBAVLJANJU NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU OPŠTINE VLADIMIRCI NEPOSREDNOM POGODBOM
 • REŠENJE O PRIBAVLJANJU NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU OPŠTINE VLADIMIRCI NEPOSREDNOM POGODBOM
 • GODIŠNJI PROGRAM ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA OPŠTINE VLADIMIRCI ZA 2022. GODINU SA ZAKLJUČKOM
 • PREDLOG ODLUKE O FORMIRANJU OPŠTINSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE ZA TERITORIJU OPŠTINE VLADIMIRCI
 • ODLUKA O OVLAŠĆENIM I OSPOSOBLJENIM PRAVNIM LICIMA OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPASAVANJE U REDOVNIM DELATNOSTIMA I U VANREDNIM SITUACIJAMA
 • ODLUKA O USVAJANJU OPERATIVNOG PLANA ODBRANE OD POPLAVA OPŠTINE VLADIMIRCI ZA 2022. GODINU
 • PREDLOG ODLUKE O STAVLJANJU VAN SNAGE REŠENJA O OBRAZOVANJU STRUČNE KOMISIJE ZA PRAĆENJE REALIZACIJE MERE ENERGETSKE TRANZICIJE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENOVNIK KOMUNALNIH USLUGA KOJE PRUŽA JKP "IZVOR" VLADIMIRCI - PREČIŠĆEN TEKST, BROJ NO 12/2022-2 OD 20.06.2022. GODINE
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA JAVNOG NADMETANJA ZA DAVANJE U ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI
 • REŠENJE O IMENOVANJU ORGANIZACIONOG ODBORA ZA OBELEŽAVANJE SLAVE OPŠTINE I DANA OPŠTINE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA POSAVOTAMNAVSKE SREDNJE ŠKOLE SA DOMOM UČENIKA VLADIMIRCI I IMENOVANJU NOVOG ČLANA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex