Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva

(broj 13 od 28.06.2019.)


 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA OPŠTINE VLADIMIRCI ZA 2018. GODINU
 • ODLUKA O PRVOM REBALANSU BUDŽETA OPŠTINE VLADIMIRCI ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O ZADUŽIVANJU OPŠTINE VLADIMIRCI
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA OPŠTINE VLADIMIRCI ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU PLANA DETALJNE REGULACIJE "BANJA VLADIMIRCI" U VLADIMIRCIMA
 • ODLUKA O PRVOJ IZMENI I DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE VLADIMIRCI
 • ODLUKA O POVERAVANJU NA UPRAVLJANJE KOMPLEKSA BAZENA U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE
 • ODLUKA O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA
 • ODLUKA O PRIBAVLJANJA NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA ČLANOVIMA ŠKOLSKOG ODBORA POSAVOTAMNAVSKE SREDNJE ŠKOLE VLADIMIRCI
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA POSAVOTAMNAVSKE SREDNJE ŠKOLE VLADIMIRCI

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex