Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva

(broj 12/2022 od 24.05.2022.)


 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADA ŠAPCA ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O RASPUŠTANJU SAVETA ČETIRI MESNE ZAJEDNICE NA TERITORIJI GRADA ŠAPCA
 • ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA ZA SAVETA ČETIRI MESNE ZAJEDNICE NA TERITORIJI GRADA ŠAPCA
 • PRAVILNIK O PLATAMA, NAKNADAMA PLATA I DRUGIH PRIMANJA IZABRANIH I POSTAVLJENIH LICA I ZAPOSLENIH U GRADSKOJ UPRAVI GRADA ŠAPCA
 • PRAVILNIK O KOEFICIJENTIMA ZA UTVRĐIVANJE PLATA, NAKNADAMA PLATA IZABRANIH I POSTAVLJENIH LICA I ZAPOSLENIH U ORGANIMA GRADA ŠAPCA
 • INFORMACIJA O USVAJANJU STEPENA USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANJA JAVNIH PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD ZA PERIOD OD 01.01.2022. GODINE DO 31.03.2022. GODINE
 • SAGLASNOSTI NA SREDNJOROČNI PLAN POSLOVNE STRATEGIJE RAZVOJA JKP "SREM MAČVA" ŠABAC ZA PERIOD 2022-2027. GODINE
 • SAGLASNOSTI NA SREDNJOROČNI PLAN POSLOVNE STRATEGIJE RAZVOJA JP "INFRASTRUKTURA" ŠABAC ZA PERIOD 2022-2027. GODINE
 • SAGLASNOSTI NA SREDNJOROČNI PLAN POSLOVNE STRATEGIJE RAZVOJA JKP "PARKING" ŠABAC ZA PERIOD 2022-2027. GODINE
 • SAGLASNOSTI NA SREDNJOROČNI PLAN POSLOVNE STRATEGIJE RAZVOJA JKP "STARI GRAD" ŠABAC ZA PERIOD 2022-2027. GODINE
 • SAGLASNOSTI NA SREDNJOROČNI PLAN POSLOVNE STRATEGIJE RAZVOJA JKP "TOPLANA" ŠABAC ZA PERIOD 2022-2027. GODINE
 • SAGLASNOSTI NA SREDNJOROČNI PLAN POSLOVNE STRATEGIJE RAZVOJA JKP "VODOVOD-ŠABAC" ZA PERIOD 2022-2027. GODINE
 • SAGLASNOSTI NA REBALANS PROGRAMA POSLOVANJA JKP "TOPLANA" ŠABAC ZA PERIOD 2022-2027. GODINE
 • ODLUKA O IZRADI PRVE IZMENE I DOPUNE PDR DEO BLOKA 390 U ŠAPCU (HEMOFARM)
 • ODLUKA DA SE NE IZRAĐUJE STRATEŠKA PROCENA UTICAJA ZA PRVE IZMENE I DOPUNE PDR DEO BLOKA 390 U ŠAPCU (HEMOFARM)
 • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE "ZLATNI PLOD" U SINOŠEVIĆU
 • ODLUKA DA SE NE IZRAĐUJE STRATEŠKA PROCENA UTICAJA ZA PLAN DETALJNE REGULACIJE "ZLATNI PLOD" U SINOŠEVIĆU
 • ODLUKA O USVAJANJU DRUGE IZMENE I DOPUNE PDR DEO BLOKA 21 U ŠAPCU (KOMPLEKS AMAN) U ŠAPCU
 • ODLUKA O IZRADI DRUGE IZMENE I DOPUNE PDR "ZORKA - RADNA ZONA ISTOK" U ŠAPCU
 • ODLUKA DA SE NE IZRAĐUJE STRATEŠKA PROCENA UTICAJA ZA DRUGE IZMENE I DOPUNE PDR "ZORKA - RADNA ZONA ISTOK" U ŠAPCU
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU MINIMALNOG IZNOSA NAKNADE ZA TEKUĆE I INVESTICIONO ODRŽAVANJE ZGRADA I NAKNADE ZA RAD PRINUDNO POSTAVLJENOG PROFESIONALNOG UPRAVNIKA U STAMBENIM I STAMBENO-POSLOVNIM ZGRADAMA NA TERITORIJI GRADA ŠAPCA
 • OPERATIVNI PLAN ODBRANE OD POPLAVA SA VODOTOCIMA DRUGOG REDA ZA 2022. GODINU
 • IZVEŠTAJ O RADU SAVETA ZA ZDRAVLJE ZA 2021. GODINU
 • IZVEŠTAJ O RADU SAVETA ZA EKOLOGIJU I ZELENU EKONOMIJU GRADA ŠAPCA ZA 2021. GODINU
 • SAGLASNOST NA STATUT PREDŠKOLSKE USTANOVE "NAŠE DETE" U ŠAPCU
 • ODLUKA O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA PRAVEDAN UPIS UČENIKA U OSNOVNE ŠKOLE NA TERITORIJI GRADA ŠAPCA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex