Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva

(broj 1 od 31.01.2020.)


 • ODLUKA O USVAJANJU LOKALONOG AKCIONOG PLANA ZAPOŠLJAVANJA OPŠTINE BOGATIĆ
 • ODLUKA O PRVOJ IZMENI I DOPUNI ODLUKE O OPŠTINSKIM I NEKATEGORISANIM PUTEVIMA NA TERITORIJI OPŠTINE BOGATIĆ
 • ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA PRIBAVLJANJA NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU NEPOSREDNOM POGODBOM KATASTARSKIH PARCELA BROJ 526 I 527 U KO KLENJE
 • ODLUKA O PRAVU NA NAKNADU DELA TROŠKOVA BORAVKA DECE U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI ČIJI JE OSNIVAČ DRUGO PRAVNO ILI FIZIČKO LICE NA TERITORIJI OPŠTINE BOGATIĆ ZA 2020/2021 GODINU
 • ZAKLJUČAK O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PREDLOG PROGRAMA POSLOVANJA JKP "BOGATIĆ" BOGATIĆ ZA 2020. GODINU BROJ 2174-1
 • ZAKLJUČAK O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PREDLOG POSEBNOG PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA SUBVENCIJA IZ BUDŽETA OPŠTINE BOGATIĆ ZA 2020. GODINU BROJ 2364/2019
 • ZAKLJUČAK O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA PREDLOG PRAVILNIKA O PRVOJ IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O RADU JKP "BOGATIĆ" BOGATIĆ BROJ 1780
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA IZRADU PREDLOGA GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA NA TERITORIJI OPŠTINE BOGATIĆ ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O IMENOVANJU IZBORNE KOMISIJE OPŠTINE BOGATIĆ U STALNOM SASTAVU
 • REŠENJE O KONSTATACIJI PRESTANKA FUNKCIJE V.D. DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "BOGATIĆ" BOGATIĆ
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKORA JAVNOG KOMUNALNOG PPREDUZEĆA "BOGATIĆ" BOGATIĆ
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU EKONOMSKE CENE PROGRAMA VASPITANJA I OBRAZOVANJA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI "SLAVA KOVIĆ" BOGATIĆ ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA LOKALNOG SAVETA ZA ZAPOŠLJAVANJE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O PROMENI TARIFA KOJE ODNOSE NA POTROŠNJE VODE
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • PRAVILNIK O SUFINANSIRANJU PROJEKATA IZ BUDŽETA OPŠTINE KOCELJEVA ZA OSTVARIVANJE JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex