Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Prokuplja

(broj 8 od 04.04.2019.)


  • Rešenje o usvajanju Izveštaja Komisije za kadrovska i administrativna pitanja Skupštine Grada Prokuplja o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Grada Prokuplja
  • Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Grada Prokuplja
  • Odluka o izmeni Odluke o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Grada Prokuplja
  • Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave Grada Prokuplja
  • Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini Grada Prokuplja za 2019. godinu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex