Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Prokuplja

(broj 64/2020 od 30.12.2020.)


  • Rešenje o davanju saglasnosti na Nacrt javnog ugovora u Projektu javnog privatnog partnerstva sa elementima koncesije za finansiranje, revitalizaciju, upravljanje i obavljanje farmaceutske delatnosti u Gradu Prokuplju i drugim jedinicama lokalne samouprave u Topličkom okrugu u kojima zdravstvena ustanova Apoteka Prokuplje obavlja farmaceutske delatnosti
  • Deklaracija o ulozi funkcije upravljanja ljudskim resursima u Gradu Prokuplju

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex