Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Prokuplja

(broj 23/2022 od 26.05.2022.)


  • Rešenje o postavljenju zamenika Gradskog pravobranioca Grada Prokuplja
  • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za realizaciju mera energetske sanacije

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex