Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Prokuplja

(broj 13 od 12.05.2020.)


  • Nastavlja se sa izlaganjem na uvid deo jedinstvenog biračkog spiska za područje grada Prokuplja
  • Nastavlja se sa izlaganjem na uvid deo jedinstvenog biračkog spiska za područje grada Prokuplja

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex